امروز: پنجشنبه، 26 تیر 1399
02/30 1398

گروه بازارپول - نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که افزایش تعداد شعب می‌تواند زمینه‌ساز جمع‌آوری بیشتر نقدینگی باشد.

به گزارش رازپول، با تغییر شیوه و رویکرد سیستم بانکداری در دنیا دیگر لزومی به مراجعه به شعب برای دریافت خدمات بانکی نیست و مشتریان می‌توانند تنها با یک کلیک وجه خود را منتقل و یا قبض خود را پرداخت کنند و یا ده‌ها خدمات دیگر را از طریق اپلیکیشین‌ها، اینترنت بانک‌ها و ... انجام دهند.


بر همین اساس، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تهیه گزارش حاضر سعی کرده، کشورهای مختلف را گزینش و با مقایسه آمار شعب و متغیرهای مرتبط با آن، همانند تولید ناخالص داخلی کشور، نقدینگی، درآمد سرانه و ... را مورد بررسی قرار دهد.


از یک طرف ارتباط شعب با تولید کشور از آن جهت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که هر زمان تولید افزایش می‌یابد، زمینه ساز گسترش فعالیت‌های اقتصادی شده و می توان با تعداد شعب بیشتر ارائه خدمات بانکی را نیز افزایش داد.


از سوی دیگر افزایش نقدینگی نیز در کشور چنانچه به بخش مولد و اشتغالزا در داخل کشور سوق داده شود، افزایش تعداد شعب می تواند زمینه ساز جمع‌آوری بیشتر نقدینگی در جامعه و با جهت دادن آن در بخش‌های مولد و اشتغالزای اقتصادی کشور بتواند نقش مفید و ضد تورمی را در اقتصاد ایفا کند .


به طوری که از بررسی حاضر می توان نتیجه گرفت، تعداد شعب از لحاظ حجم نقدینگی با سایر کشورها از تناسب لازم برخوردار است زیرا ایران در مقایسه با حجم نقدینگی در رتبه اول بین کشورهای مورد بررسی قرار دارد، اما از جهات زیر تناسب لازم را ندارد :

1 - تعداد شعب بانکی با درآمد سرانه در مقایسه با دیگر کشورهای مورد بررسی مناسب نبوده و در رتبه 10 قبل از عراق و افغانستان با فاصله زیاد قرار گرفته است .

2 - تعداد شعب بانکی در مقایسه با GDP ( تولید ناخالص داخلی) نیز در رتبه 10 قرار دارد که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نشان دهنده آن است که حجم پول در گردش جامعه در بخش های مولد و اشتغالزای اقتصاد مصرف نشده است .

3 - تعداد شعب در ایران از لحاظ جمعیت به ازای هر یکصد هزار نفر در رتبه 5 قرار دارد. ، لیکن این شاخص تعداد شعب نتوانسته است نقش اثرگذاری در جمع آوری نقدینگی و سوق دادن آن به بنگاه های تولیدی و اشتغالزای کشور داشته باشند .


مقایسه میزان فراوانی نسبی تعداد شعب بانک‌های ایران در مقایسه با آمارهای جهانی

مقایسه آماری بین میزان فراوانی نسبی تعداد شعب بانکی در کشورهای دیگر و ایران، نشان می‌دهدکه تعداد شعب بانک‌های ایران، در وضعیت نرمال قرار دارد. براساس آمار بانک جهانی تا سال 2016 نسبت تعداد شعب بانک‌های تجاری کشورهای مورد بررسی به ازای هر 100.000 ( یکصد هزار) نفر در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری جهان از سال 2001 تا سال 2017 در نمودار زیر نشان داده شده است.

 

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده میشود، تعداد شعب بانکها درسراسر جهان به ازاي هر 100.000 نفر، در سال 2016 حدود 12.5 واحد بوده است. در حالی که این نسبت در سال 2004 حدود 9.5 واحد است.

از سال 2004 تا سال 2016 روند این نسبت، عمدتاً به غير از برخی مقاطع، صعودي است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود