امروز: جمعه، 1 شهریور 1398
11/23 1397

 گروه بازار پول - ملت، صادرات و تجارت توانسته‌اند افزایش درآمدها را در گزارشات اخیر خود به ثبت رسانند، انضباط مالی لیدرهای بانکی سبب شده است که بانک‌های پاسارگاد، سرمایه، اقتصادنوین، خاورميانه ، آینده و انصار نیز خبرهای مثبتی را در بخش درآمدی با ساماندهی در وضعیت سود سپرده‌های پرداختی به سپرده گذاران و وصول مطالبات رقم بزنند.


آمارهاي اعلام شده از سوي بانک‌ها در پایان سال 96 اذعان دارد که به واسطه باز بودن دست دولت در بانک‌هاي دولتی و خصولتی بيشترین مطالبات را از دولت داشته‌اند.

همین آمارها بیانگر این واقعیت است که بانک‎هاي ملت و ملی در راس بانک‌هاي مطالبه گر ازدولت قرار دارند. در سوي مقابل نيز بانک‎هاي خصوصی حداقل ميزان مطالبات را از دولت دارند به گونه اي که ميزان مطالبات بسياري از از این بانک‌ها از دولت و نهادها و موسسات دولتی صفراست.


بانک‌هاي ملت و تجارت سهم بيشتري نسبت به سایر بانک‌ها از ارقام اعلام شده مطالبات از دولت دارند. ضمن آن که سهم این مطالبات نسبت به کل دارایی‌هاي بانک‌هاي ملی، مسکن و کشاورزي نيز قابل توجه است. نکته حائز اهميت در این خصوص آن است که در بسياري از موارد نرخ سود اعمال شده بر بدهی دولت به بانک‌ها ناچيز بوده و در برخی موارد صفر است. به این ترتيب دولت به راحتی با نرخ سود پایين و صفر از محل منابع بانک‌ها هزینه‌هاي خود را تامين می‌کند؛ حال آن که همزمان بانک‌ها براي پرداخت تعهدات خود به سپرده‌گذاران با مشکلات جدي مواجه‌اند.


در مجموع، این بدهی دولت به بانک‌ها آثار منفی را با خود به همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی در دستان دولت و کاهش قدرت پرداخت تسهيلات توسط بانک‌ها به سایر بخش‌ها از جمله بخش‌هاي توليدي اشاره کرد. به گونه‌اي که در حال حاضر یکی از موانع اصلی موجود بر سر راه کسب و کارها، مشکل دریافت تسهيلات از بانک‌ها است.


اما با همه این مشکلات بانک‌ها سعی دارند که منابع خود را مدیریت کنند. بررسی‎ها نشان می‌دهد که ميزان درآمدهاي مشاع بانک ملت، صادرات، پاسارگاد، سرمایه، اقتصادنوین، خاورميانه و آینده در سال جاري، در بازه زمانی 6 ماهه و بانک تجارت و انصار در باز زمانی 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است و مجموع سود علی‌الحساب پرداختی این بانک‌ها کاهش یافته است.


بررسی‌هاي صورت سود و زیان بانک‌هاي بورسی نشان می‌دهد 9 بانک عملکرد مطلوبی داشتند و در کل عملکرد بانک ها بهبود یافته است.


مجموع سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها در بازه زمانی 9 ماهه بانک تجارت و انصار و 6 ماهه بانک ملت، صادرات، پاسارگاد، سرمایه، در سال جاري، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. اما ميزان درآمد مشاع بانک‌ها (درآمد ناشی از سود تسهيلات، وجه التزام، سود سرمایه‌گذاري و سپرده‌گذاري بانک) افزایش داشته است.


بر اساس این گزارش بانک ملت در در شش ماه سال جاري 1935 ميليارد تومان مابه‌التفاوت جمع درآمدهاي مشاع و سود علی‌الحساب داشته است که این رقم سال گذشته 227 ميليارد تومان بود. بانک صادرات در شش ماه سال جاري 1320 ميليارد تومان مابه تفاوت جمع درآمدهاي مشاع و سود علی الحساب داشته است که این رقم سال گذشته 857 ميليارد تومان بود.


بانک تجارت در 9 ماهه سال جاري 160 ميليارد تومان مابه تفاوت جمع درآمدهاي مشاع و سود علی‌الحساب داشته است که این در حاليست که در سال گذشته 2925 ميليارد تومان بود. براساس این گزارش، مابه‌التفاوت درآمدهاي مشاع و سودهاي علی‌الحساب بانک انصار 812 ، بانک پاسارگارد 712 ، بانک آینده 821 ، بانک اقتصادنوین 456 ، بانک خاورميانه 271 ، بانک سرمایه 743 ميليارد تومان را نشان می دهد.


به نظر میرسد کاهش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش درآمد بانک از محل وصول تسهيلات، انضباط مالی و نظارت بانک مرکزي دلایل این افزایش درآمد بوده است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود