امروز: پنجشنبه، 30 خرداد 1398
10/2 1397

گروه بازارپول - کارشناسان سه راه براي بانک تجارت متصور هستند که عبارتند از تجدید ارزیابی دارایی، تسعير ارز و فروش املاک که هر کدام از این عوامل در حال حاضر در حال بررسی است.

به گزارش رازپول، در ترازنامه بانک تجارت آمده است که این بانک 77 هزار و 235ميليارد ریال موجودی ارزی اعلام شده است و براساس این ميزان موجودي ارزي تفاوت تسعير ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگري اعلاي حدود 4 هزار و 508ميليارد ریال اعلام شده است.


دارایی قابل تجدید ارزیابی بانک تجارت بيش از 62 هزار ميليارد ریال است که با احتساب ارزش دفتري این رقم می‌تواند بخش زیادي از مشکلات بانک را پوشش دهد هرچند این بانک با توجه به زیان انباشته 112هزار ميليارد ریالی و سرمایه 45 هزار ميليارد ریالی باید حدود 116 هزار و 500ميليارد ریال آورده داشته باشد تا بتواند از زیان خارج شود اما نکته‌اي که بسياري از تحليل گران به آن توجه ندارند این است که بانک نياز نيست در یک اقدام آنی از زیان به طور کامل خارج شود بلکه می‌تواند در حال حاضر از دام ماده 141 قانون تجارت خارج شده و در آینده نزدیک بر اساس فعاليت بيشتر در بخش درآمدهاي غيرمشاع از دام زیان نيز خلاص پيدا کند بر این اساس بانک با توجه به ارزش ارایی 62هزار ميليارد ریالی و تفاوت تسعير 45 هزار ميلياردي می‌تواند از دام ماده 141 خارج شود. بانک تجارت آخرین بار در سال 83 اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها کرد .


شایان ذکر است که این رخدادها در حالی اتفاق می افتد که وضعيت بانک تجارت در حوزه دارایی ها از بانکهاي دیگر شرایط بهتري دارد و همانطور که در تصویر زیر مشخص است، فاصله ساختار دارایی‌هاي این بانک از مابقی بانکها در شرایط بهتري قرار دارد .

راه دیگري که بانک تجارت در نظر دارد خود را از دام مشکلات نجات دهد فروش اموال مازاد و حذف شعب زیانده است. در واقع بانک تجارت در نظر دارد تا با ادغام شعب غير سود ده و زیانده، فروش اموال مازاد را سرعت بخشد.


به گفته قائم‌مقام مدیرعامل بانک تجارت، بهينه‌سازي شبکه شعب، کاهش شعب غيرضروري و اصلاح ساختار سازمانی از برنامه‌هاي بانک تجارت است.

وي چندي پيش گفته بود که بر اساس راهبردهاي تعيين شده ادامه روند کاهش شعب زیان ده و فروش آن در غالب ادغام شعب کليده خورده و در قالب یک برنامه سه ساله (از سال 97 تا 99 ) اجرایی میشود. بر همين اساس در گذشته این رویه انجام شده و در سال 1396 تعداد 54 شعبه بانک تجارت در دیگر شعب ادغام شدند و در سال 1397 نيز قرار است 205شعبه دیگر ادغام شود که از این تعداد تا زمان انتشار این مصاحبه 138 شعبه این بانک در سراسر کشور ادغام شده است . بر اساس این رخ دادها نه تنها بانک تجارت می تواند از زیان خارج شود بلکه به سوددهی نيز برسد اما این پروسه تبدیل زیان به سوددهی یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین تاکيد بسياري از منتقدان مبنی بر فاجعه بار بودن شرایط بانک تجارت از تحليل هاي اشتباه بوده و بسياري از آن واقعيت هاي موجود در ترازنامه بانک را نادیده می گيرند و تنها به تحليل هاي سطحی بسنده میکنند.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود