امروز: پنجشنبه، 30 خرداد 1398
09/28 1397

گروه بازارپول - مدیرعامل بانک سینا به تازگی در جمع همکارانش از تحقق 87 درصدی سود پیش بینی شده هر سهم بانک در 6 ماهه اول سال جاری خبر داده است، اما آمارها نیز سخنان وی را تائید می کند؟


به گزارش رازپول، مهندس پیشرو با بیان آنکه هدف این بانک جلب رضایت مشتریان و سهامداران از طریق تامین نظرات و تحقق نیازهای بانکی آنان است، افزود: با همت و تلاش تک تک همکاران و همچنین مدیریت هزینه ها و توسعه سبد محصولات و ارائه خدمات جدید، اهداف بانک به نحو قابل قبولی تحقق یافته و در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم.

وی افزود: سرمایه گذاری های این بانک که در بخش های مختلف اقتصادی، صنعت، کشاورزی و دیگر بخش ها به منظور ایجاد سبدی متنوع از محصولات و رشد متوازن درآمدها صورت گرفته، با همدلی، انسجام و همفکری حاکم بر بخش های مختلف بانک به خوبی به بار نشسته و تا پایان سال تمامی برنامه های ترسیم شده در این زمینه، محقق خواهد شد.


مهندس پیشرو تصریح کرد: از جمله موفقیت ها تحقق بخش مهمی از سود پیش بینی شده بانک در سال جاری است که گزارش های مالی مربوط به عملکرد 6 ماهه اول سال 97 بانک سینا نشان می دهد 87 درصد از میزان سود پیش بینی شده هر سهم بانک برای نیمه اول سال جاری محقق شده است.


مدیرعامل بانک سینا خاطرنشان کرد: پیش بینی سود این بانک در سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 مبلغ 1602 میلیارد ریال اعلام شده که مطابق گزارش 6 ماهه اول سال جاری مبلغ 700 میلیارد ریال از این مبلغ محقق شده که 87 درصد از بودجه 6 ماهه را پوشش می دهد و در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 15 درصد رشد نشان می دهد.

بررسی های دقیق تر نشان می دهد که بانک سينا در شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97 مطالبات خود از بانکها و سایر موسسات را نیز 44 درصدي کاهش داده و از رقم یک هزار و 154 ميليارد ریال به 644 ميليارد ریال رسانده است.


بدهی بانک سينا به بانک مرکزي و صندوق توسعه ملی همانند سال قبل صفر بوده و هيچ بدهی ایجاد نشده است.

طبق صورت هاي مالی تلفيقی بانک سينا، این بانک در شش ماهه نخست سال جاري 40 هزار و 38ميليارد ریال درآمد داشته که نسبت به دوره مشابه در سال قبل با رقم 3 هزار و 140 ميليارد ریال رشدي معادل 29درصد را تجربه کرده است.


این گزارش می افزاید: درآمد مشاع بانک که به نوعی به درآمد عملياتی از محل داشته هاي بانک معروف است رشد 19 درصدي داشته و از رقم یک هزار و 316 ميليارد ریالی در شش ماهه نخست سال 96 به عدد یک هزار و 562ميليارد ریالی رسيده است.

بيشترین رشد درآمدي در حوزه درآمد غيرمشاع نیز به سود وجه التزام بانک مرتبط است که در واقع بانک از محل دارایی هاي خود سود کسب کرده است. درآمد کارمزد بانک از محل دارایی ها خود بانک که تسهيلات داده یا هر اقدام دیگري که انجام داده با رشد 23درصدي از رقم 659 ميليارد ریالی به 812ميليارد ریال رسيد.

یکی از نکات مثبت بانک سينا، افزایش 15 درصدي سود انباشته بانک است که از مبلغ 848 ميليارد ریالی به مبلغ 974 ميليارد ریالی رسيده است.


بر اساس گزارش مندرج در صورتهاي مالی تلفيقی، مجموع تسهيلات بانک سينا در شش ماهه نخست سال جاري 143 هزار و 400 ميليارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با رقم 136 هزا و 325ميليارد ریال معادل 6 درصد رشد داشته است رشد سپرده هاي جمع آوري شده نيز همانند تسهيلات اعطا شده 6 درصد بوده است چرا که سپرده هاي جمع آوري شده بانک سينا در شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97 حدود 172 هزار ميليارد ریال بوده که نسبت به همين دوره در سال 96 با رقم 163 هزار و 583 ميليارد ریال بوده که رشد 6 درصدي را در پی داشته است.

طبق این گزارش، خالص سود سرمایه گذاري بانک سينا از رقم 613 ميليارد ریال در پایان 6 ماهه اول سال 96 به مبلغ 1371 ميليارد ریال در پایان شهریور 1397 رسيده است که رشد 124درصدي را نشان می دهد.


همچنين جمع درآمدهاي عملياتی بانک سينا از مبلغ 2378ميليارد ریال در پایان 6 ماهه اول سال 96 به مبلغ 3654 ميليارد ریال در پایان شهریور 1397 رسيده که حاکی از رشد 54 درصدي در این زمينه است. بررسی رقم سود خالص بانک سينا در پایان دوره 6 ماهه اول امسال نشان می دهد که این ميزان سود برابر با کل سود خالص در دوره 12ماهه منتهی به پایان سال 96 است.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود