امروز: شنبه، 29 تیر 1398
07/24 1397

گروه بازار پول - بانک تجارت با فروش بلوک ملی مس و دارایی هاي مازاد، کاهش شعب و کاهش نيروي انسانی ، چقدر در راستای برنامه ها و اهداف پیش رفته است؟

سید رحمت‌ا... اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی  طی سخنانی با بیان اینکه رهبری به دفعات بر لزوم واگذاری اموال مازاد بانک ها و پرهیز آنها از بنگاه داری تاکید کرده‌اند، افزود: این بحث باید به جد پیگیری شود و البته باید دقت داشت که در عرضه اموال و املاک بانک ها ضرری متوجه بانکها نشود.

 وی یکی از مباحث مهم و مورد تاکید رییس جمهور در جلسات هیئت دولت را، تعطیلی و ادغام شعب اضافی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: مشکلات و محدودیت های بانک ها در این خصوص، به ویژه در شهرهای کوچک را درک می‌کنیم، اما به هر حال باید برنامه‌ای در این ارتباط طراحی شود تا کار سریع تر به سرانجام برسد.


اما این بانک در اطلاعیه ای رسمی اذعان دارد که  30 مهر 2.46 درصد بلوک ملی مس به ارزش هر سهم 6200 ریال توسط تجارت با شرایط نقد را خواهد فروخت.

بر این اساس  در صورت فروش این بلوک 9165 ميليارد ریال نقدینگی نصيب بانک تجارت خواهد شد و حدود 4600 ميليارد ریال معادل 100 ریال به ازاي هر سهم سود نصيب سهام داران.

اما آیا در شرایطی که تجارت براي فروش این بلوک قيمت را حدود 40 درصد بالاتر از ارزش روز سهم در نظر گرفته است و از سوي دیگر مقدار بلوک نيزنميتواند کرسی مدیریتی ایجاد کند و از این رو براي خریداران خصوصی جذابيت چندانی به خصوص با نرخ 620 تومان ندارد آیا این بانک موفق به فروش این بلوک خواهد شد؟ قیمت پایانی این سهم در بازار امروز 4365 ریال ثبت شد.


شاید باید پاسخ این مورد را در دوسناریو متصور شد.  حالت اول اینکه براي بلوک خریداري پيش قدم نخواهد شد و در صورت دیگربه شکل دستوري به برخی از سازمان ها نظير تامين اجتماعی مقرر خواهد شد که بلوک را خریداري کنند.

بنابراین طرح این پرسش ضروری است که چرا بانک ها در فروش دارایی خود در این برهه زمانی که هيجان مناسبی براي خرید ایجاد شده است به این ميزان دودلی ميکنند؟ و از فضاي فعلی بورس منتفع نشده و با ارزش گذاري منطقی دارایی ها نقدینگی مناسبی را کسب نمی کنند ؟


این درحالی است که با گذر زمان بعيد است در سال هاي آتی همچنين موقعيت جذابی براي واگذاري دارایی هاي خود پيدا کنند و بانک با کلی دارایی نقد نشده باقی می ماند .

بانک تجارت اذعان دارد که با توجه به اهمیت افزایش توان پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، تاکید قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مبنی بر واگذاری حداقل 33 درصد املاک بانک و ایجاد جریان نقدینگی، فروش املاک مازاد و تملیکی را به اولویت‌های اصلی خود تبدیل کرده و کمیته‌ای با اختیارات ویژه تشکیل داده تا روند اجرای برنامه فوق تسریع و تسهیل گردد.


بانک تجارت از سال 1394 علاوه بر فرآیند مزایده عمومی، در راستای تسریع و تسهیل واگذاری املاک مازاد این مهم را همزمان از طریق یک شرکت جانبی پیگیری می‌کند و همزمان مولدسازی واحدهای صنعتی تملیک شده و سپس فروش آنها نیز در برنامه این بانک قراردارد. از سال 1396 نیز امکان فروش املاک تملیکی با نظارت مرکز به استان‌ها تفویض شده و در املاک دارای پتانسیل، روش تهاتر به جای وجه نقد در حال انجام است.


این بانک می گوید از آنجا که انتظار به حق سهامداران از بانک تجارت کسب سود است، کاهش شعب غیرضرور و اصلاح ساختار سازمانی از دیگر برنامه‌های بانک تجارت به شمار می‌رود. بر اساس راهبردهای تعیین شده ادامه این روند در قالب یک برنامه سه ساله (از سال 97 تا 99) اجرائی می‌شود که در سال 1396 تعداد 54 شعبه بانک تجارت در دیگر شعب ادغام شدند و در سال 1397 نیز قرار است 205 شعبه دیگر ادغام شود. در این راستا البته بانک از نيمه اول سال  195 شعبه ( 12 درصد کل شعبه) راواگذار و 690 نفر نيروي انسانی ( 4 درصد) را کاهش داده است.

در روزهای اخیر که بانک تجارت دو رویه را در پیش گرفته است و در بخش عملياتی با کاهش هزینه هاي جذب سپرده مواجه شده و اگر این رویه ادامه دار باشد رخداد مثبتی در این بانک در حال شکل گيري است و مورد دیگرتجدید ارزیابی براي خروج از زیان است بانک می تواند از این فرصت استفاده کند؟


بانک تجارت به تازگی به کاهش  2 درصدي نرخ هزینه جذب پول اشاره کرده و اذعان دارد که اگر در متغيرهاي کلان (مثل نرخ سود بانکی) تغییری ایجاد نشود تراز بانک امسال مثبت خواهد شد.

در عين حال لازم به ذکر است مجموع دارایی بانک تجارت براساس ترازنامه 31 خرداد 97 بالاتر از 1413 هزار ميليارد ریال است از این ميزان دارایی بانک حدود 62 هزار ميليارد ریال دارایی ثابت و 86 هزار ميليارد ریال نيز سایر دارایی هاست. علاوه بر این بانک تجارت داراي ذخيره ارزي بالایی است که با تسعير ارز می تواند شرایط بهتري را پيدا کند.


نکته جالب توجه در بخش دارایی ها اینکه به عنوان مثال دارایی ثابت بانک تجارت در سال 95 نيز 62 هزار ميليارد ریال بوده است اما در این دو سال گذشته با توجه به تورم بوجود آمده دارایی هاي شرکت ها و بانکها افزایش یافته است اما ارزش دارایی بانک ثابت مانده است در واقع، در حسابداري تعهدي ارزش داراییها به بهاي تمام شده تاریخی یعنی قيمتهایی که خریداري شده اند ثبت میشوند. در کشورهایی نظير ایران پس از گذشت حتی چند سال از تاسيس شرکت، داراییهاي ثابت مشهود ارزشی بسيار متفاوت از آنچه ثبت شده اند پيدا میکنند .

این شرکتها میتوانند داراییهاي ثابت مشهود خود را نظير زمين، ساختمان، ماشينآلات و تجهيزات، سرمایه گذاريها و... مورد تجدید ارزیابی قراردهند تا با به روز شدن داراییها در ترازنامه موجب شفافيت بهتر صورتهاي مالی و تصميم گيري بهتر سهامداران درخصوص ارزش ذاتی شرکت شوند .

 

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود