امروز: جمعه، 28 تیر 1398
06/6 1397

 گروه سایبان - تکلیف هیات مدیره و مدیرعاملی چند شرکت بیمه ماه هاست که مشخص نیست؛ در برخی دیگر از شرکت ها شرایط حساس ایجاب می کند که سهام داران و مقام ناظر هرچه سریعتر تصمیم گیری کنند. این در حالی است که اختلافات در برخی شرکت های بیمه ای کاملا علنی شده است و گزارشات ریشه اختلاف نظرها را علنی کرده است .

در چنین وضعیتی مقام ناظر هم موضع خاصی ندارد و سکوت کرده است .


در این مجموعه از گزارشات شاید بد نباشد که از وضعیت بیمه کارآفرین در روزهای اخیر آغاز کنیم. از دو سال پیش زمزمه کناره گیری یا برکناری ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین از گوشه و کنار شنیده شد. برخی این موضوع را در پی سررسید شدن برخی از بیمه های عمر این شرکت عنوان کردند و برخی جدایی اعضای هیات مدیره این شرکت که سال های سال در کنار هم فعالیت داشته اند را غیر ممکن دانستند.


 اما بالاخره ابرها از روی اختلافات در هیات مدیره این شرکت هم کنار رفت و  معلوم شد که این رفقای دیرین چندان هم بی حاشیه نبوده اند. بنیانگذاران و برخی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه کارآفرین که اغلب از بازنشستگان صنعت بیمه بوده اند، بعد از بازنشستگی نیمی از 30 سال دوم خدمت خود را در این شرکت به پایان برده اند و در نیمه دوم آن ظاهرا تصمیم به جابه جایی مدیرعامل گرفته اند که ظاهرا با حواشی نیز همراه بوده است.


واقعا تورق صورت های مالی بیمه کارآفرین همزمان با برگزاری مجمع و زمزمه عدم تخصیص سود مشارکت در منافع برای بیمه گذاران عمر در دستور کار رازپول نبود چراکه انتشار گزارش عملکرد شرکتی که مایه مباهات خود را پایه گذاری بیمه های عمر در بخش خصوصی می داند با چنین کارنامه ای مایوس کننده است اما انتشار برخی گزارشات از سوی این شرکت زمینه ساز این موضوع شد.


یکی از خبرسازترین موضوعاتی که حسابرس نیز به درستی به آن اشاره کرده است اشاره به آيين نامه بيمه نامه هاي زندگي و مستمري مصوب شوراي عالي بيمه است که عنوان می کند، شرکتهاي بيمه مکلفند در انواع بيمه‌نامه‌هاي زندگي (به جز خطر فوت زماني) بيمه گذاران خود را در حداقل 85 درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌هاي مذکور سهيم نمايند که از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است.


در ادامه این مهم باید اضافه شود که ارزش بازار سرمايه گذاري در بانک کارآفرين در تاريخ ترازنامه معادل 314 ميليارد ريال کمتر از ارزش دفتري آن مي باشد. به اعتقاد مديريت شرکت با توجه به دارا بودن 6/ 7 درصد از سهام بانک مزبور و بر مبناي گزارش تهيه شده، ارزش اقتصادي سرمايه‌گذاري مورد بحث بيش از ارزش بازار بوده بنابراين به شرح يادداشت توضيحي 2-18 صورتهاي مالي، مبلغ 119 ميليارد ريال ذخاير منظور شده عمر و پس انداز ريسک فوت را به عنوان ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري مذکور افشا کرده است که در اين ارتباط نيز استانداردهاي حسابداري در خصوص ارائه و افشاي مناسب ذخيره و هزينه در سرفصل‌‌هاي مربوطه در صورتهاي مالي رعايت نگرديده است.


همچنین در ادامه آمده که سرفصل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت به شرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي شامل مبلغ 305 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري شرکت اصلي در سهام شرکت وابسته سرمايه‌‌‌‌گذاري بانک کارآفرين مي‌باشد که با توجه به صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت مزبور، کاهش ارزش سرمايه‌گذاري نسبت به ارزش دفتري مبلغ 38 ميليارد ريال مي‌باشد که در صورت اعمال آن سود خالص و سرمايه‌گذاري بلند مدت شرکت اصلي به مبلغ مذکور کاهش خواهند يافت.


برای روشن تر شدن مطلب باید اذعان کرد که بیمه کارآفرین بالغ بر 7.5 درصد سهام بانک را به ارزش121 میلیارد تومان در سنوات گذشته خریداری کرده است که در تاریخ خرید قیمت سهام 1.882 ریال بوده است و در تاریخ ترازنامه به 1.393 ریال رسیده است و اینگونه شد که بیمه کارآفرین با 31 میلیارد تومان کاهش ارزش سرمایه گذاری آن هم برای یک شرکت هم خانواده مواجه شده است . اما نکته حائذ اهمیت اینکه بر اساس اطلاعات مندرج در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران این سهم در پایان معاملات امروز با 1007 ریال بسته شده و این یعنی کاهش حدود 286 ریال دیگر از این سهام!


از سوی دیگر 30 میلیارد تومان دیگر از منابع این شرکت در شرکت سرمایه گذاری کارآفرین سرمایه گذاری شده است که به دلیل انصراف در افزایش سرمایه های این شرکت درصد مالکیت سهام بیمه کارآفرین به 17.6 درصد رسیده است.

به عبارت دیگر در مجموع 151 میلیارد تومان از منابع بیمه کارآفرین در دو شرکت هم خانواده آن سرمایه گذاری شده در حالی که این رقم در مقایسه با سرمایه 170 میلیارد تومانی خود شرکت بسیار قابل توجه است! به بیان دقیق تر حدود 85 درصد از سرمایه بیمه کارآفرین در این دو شرکت سرمایه گذاری شده است .

در حالی که حدود 3 میلیارد تومان کاهش ارزش سهام در سرمایه گذاری کارآفرین و 31 میلیارد تومان در سرمایه گذاری در بانک را شاهد هستیم که البته برخی این را فقط در کارنامه مدیرعامل نمی دانند و حاصل عملکرد هیات مدیره عنوان می کنند!


اما سوال اصلی این است که آیا بیمه مرکزی مجوز خرید 7درصد سهام بانک را به این شرکت داده است؟ به نظر می رسد که پاسخ در آیین نامه 60.1 شورای عالی بیمه باشد که در سال 1395 به تصویب رسید و اجازه داد که سرمایه گذاری در سهام هر حداکثر تا 20 درصد سهام منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد آن بر عهده و با موافقت بیمه مرکزی است؟ 

در همان زمان هم بحث بود که این آیین نامه در حمایت از چنین شرکت هایی به تصویب رسیده است اما حال که کار به اینجا رسیده بیمه مرکزی کجاست که از حقوق بیمه گذاران حمایت کند؟  

البته این سرمایه گذاری ضربدری به همین جا ختم نمی شود و بانک کارآفرین هم 20درصد سهام بیمه را در اختیار دارد و شرکت سرمایه گذاری کارآفرین نیز 3 درصد سهام مجموعه بیمه کارآفرین را.


خوب احتمالا این سوال پیش می آید که منابع این شرکت کجا سپرده گذاری می شود که البته جواب آن هم واضح و مشخص است. بیمه کارآفرین بالغ بر 303 میلیارد تومان از منابع خود را در بانک کارآفرین سپرده کوتاه مدت کرده است و در گزارشات خود سود 56 میلیارد تومانی از محل سپرده گذاری گزارش کرده است. بنابراین قابل مشاهده است که دایره همکاری ها بسیار وسیع و گسترده است!


 بیمه کارآفرین ظاهرا در سال گذشته تعدیل نیرو هم داشته است چراکه نیروی انسانی این شرکت از 816 نفر به 759 نفر رسیده اما هزینه های پرسنلی آن افزایش پیدا کرده است و از 38 میلیارد تومان به 42 میلیارد تومان رسیده است.

با همه این موارد آنچه برای این شرکت 15 ساله باقی مانده سود انباشته 2 میلیارد تومانی در ته حساب ها است.

حدود 2 هزارو 700 میلیارد تومان بدهی در مقابل 2 هزارو 900 میلیارد تومان دارایی و سرمایه 175 میلیارد تومانی!بنابراین با توجه به صورت ترازنامه ای این شرکت و با عنایت به اینکه کلیه دارایی ها متعلق به بیمه گذاران عمر و بیمه گران اتکایی است و با عنایت به حقوق صاحبان سهام و سرمایه 175 میلیارد تومانی و سود انباشته 2 میلیارد تومانی و منابعی که به دارایی تبدیل شده است آیا این منابع متعلق به بیمه گذاران عمر نیست! و آیا منابع آن به بیمه گذاران تعلق ندارد؟ سود این شرکت در سال 95 بالغ بر 7 میلیارد تومان بوده و در سال 96 به حدود 2 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و سود آن 7 ریال گزارش شده است.

با این عملکرد بیمه کارآفرین برای سال 1396 منابعی برای پرداخت مشارکت در منافع به بیمه گذاران عمر ندارد چراکه سرمایه گذاری های این شرکت با کاهش ارزش مواجه شده است .نکته جالب دیگر صرف بودجه حدود 400 میلیون تومانی (رقم دقیق 3975 میلیون ریال) برای تهیه گزارش از بیمه های عمر در بازه زمانی 1382 تا 1396 است که واقعا خروجی برای بیمه گذاران عمر نداشته است! و انعکاسی نیز از آن مشاهده نشده است!


و این هم طوماری از عدم رعایت موارد آیین نامه ای بیمه مرکزی در شرکتی که مدیرعامل آن نائب رئیس سندیکای بیمه گران استآيين نامه/ قانون شماره ماده موضوع

 312 و 4انعکاس معادل ارزش بازيافتني تحت سرفصل حسابهاي انتظامي و فروش به موقع آن طبق ضوابط مربوطه. 6/40تبصره 5 ماده 11داشتن حداقل سه پنجم اعضاي اصلي موظف.

 40تبصره 2 ماده 11تاييديه بيمه مرکزي در خصوص اعضاي هيات مديره و مديرعامل و انطباق وضعيت هيات مديره با شرايط مندرج در آيين نامه مزبور به طور کامل.

5010استفاده از ارزيابان خسارت داراي پروانه فعاليت (در مواردي).

 58تبصره 2 ماده 8استفاده از مجموع ارقام سنوات در محاسبه حق بيمه سالهاي آتي رشته مهندسي.

 68بند ب ماده 3نرخ سود فني علي الحساب بيمه هاي زندگي با مدت بيش از ده سال. 696ارايه گزارش توانگري در موعد مقرر.

 7127 و 29پاسخگويي به شکايت واصله بيمه گذاران کمتر از دو هفته به طور کامل و ارسال گزارشات شکايت بيمه‎گذاران از نمايندگان و کارگزاران هر شش ماه يکبار به بيمه مرکزي.

 75تبصره 5 ماده 12واريز حق بيمه دريافتي توسط نمايندگان (اعم از چک يا پرداخت الکترونيکي) تا پايان وقت اداري روز دريافت به حساب بانکي يا صندوق شرکت.

76 یک، 2 و 4ارسال ليست خسارات معوق در موعد مقرر و پرداخت بدهي به موقع به بيمه مرکزي. 7815

، 16 و 7تاييد اکچوئر رسمي پروانه¬دار توسط بيمه مرکزي و معرفي آن توسط مجمع عمومي صاحبان سهام و همچنين ارسال حداقل سالي يکبار گزارشات اکچوئر رسمي پروانه¬دار بيمه به بيمه مرکزي.

 815 و 6تعيين تعرفه حق بيمه با توجه به ضريب خسارت در برخي ازرشته هاي بيمه اي و نيز گزارش نحوه اجراي آئين نامه و ضريب خسارت شرکت به تفکيک رشته هاي بيمه¬اي به بيمه مرکزي به صورت هر سه ماه يکبار.

83تبصره 3 ماده 8پرداخت کارمزد به جز دلالان رسمي و نمايندگان. 831حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمايندگان و کارگزاران (در مواردي).

 93تبصره 1 ماده 3معرفي يک نفر به عنوان عضو مستقل هيات مديره 939ايجاد کميته مديريت ريسک، جبران خدمات کارکنان و تطبيق مقررات. 9319تطبيق شرايط هيات مديره با آيين نامه مزبور. دستورالعمل تسعير ارز8ارسال تراز ارزي همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده به بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران.


در هیمن زمینه پیشنهاد می شود که گزارش روشنگری یکی از اعضای سابق هیات مدیره بیمه کارآفرین در مورد این شرکت که روز گذشته در این رسانه منتشر شد را بخوانید.

 

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود