امروز: دوشنبه، 31 تیر 1398
05/27 1397

گروه سایبان - در پی درج خبری با عنوان «اتکایی ها در برابرتحریم/مقایسه اجمالی شرکتهای بیمه اتکایی ایرانیان و اتکایی امین»  بیمه اتکایی امین توضیحاتی را به سایت رازپول ارسال کرد که در ادامه خواهید خواند.


مسئولين محترم پايگاه خبري راز پول

با سلام و آرزوي توفيق؛

عطف به گزارش مقايسه اي منتشره در " پايگاه خبري راز پول" در مورخ 21/05/1397 ذيل با عنوان «اتکايي ها در برابر تحريم»  لازم مي داند نکات ذيل را در جهت روشن شدن اذهان عموم و خوانندگان محترم آن پايگاه خبري يادآوري نمايد:

  • با توجه به اينکه بيمه اتکايي امين ماهيتاً يک شرکت بازرگاني خصوصي در فرابورس مي باشد که موظف است هدف گذاري ها و برنامه هاي راهبردي خود را در وهله نخست براساس دفاع از حقوق سهامداران حقيقي و حقوقي و بازگشت سرمايه آنان قرار دهد. در وضعيت فعلي به دليل حذف تعرفه ها و حاکميت ديدگاه «نرخ محور» در بازار بيمه و رقابت شرکتهاي بيمه مستقيم روي نرخ و کاهش مستمر آن، بسياري از ريسک هاي تحت پوشش براساس نرخ و شرايطي بيمه مي شود که فاقد حداقل منطق ارزيابي ريسک و تجزيه و تحليل آن است. بدين سبب، بيمه اتکايي امين به دليل تعهد در قبال سهامداران و التزام  نسبت به رعايت ضوابط و موازين فني قبولي ريسک ناگزير است از مشارکت در تأمين پوشش تعدادي از ريسک هاي پيشنهادي امتناع يا ميزان قبولي خود را در حداقل ممکن قرار دهد. در نتيجه، اين امر باعث کاهش پرتفوي (حق بيمه صادره و حق بيمه عايد شده) و در عوض افزايش سودآوري آن مي گردد.

  • بديهي است در صورتي که صنعت بيمه کشور رويه نادرست فعلي يعني فروش بيمه و صدور بيمه نامه با نازل ترين قيمت را که- عواقب جبران ناپذيري در پي دارد ، رها نموده ضوابط فني و اصولي بيمه را رعايت و مبناي نوشتن ريسک را تجزيه و تحليل و مديريت ريسک قرار دهد شرکت بيمه اتکايي امين نيز در برنامه ريزي ها و سياست هاي خود تجديد نظر کرده ابعاد قبولي ها را گسترش داده زمينه مشارکت هر چه بيشتر در ريسک هاي صنعت بيمه را فراهم خواهد ساخت.

  • درخصوص هزينه خسارت و نسبت بالاي آن توضيح اين نکته ضروري که مهمترين و تأثير گذار ترين عامل در محاسبه هزينه ، روش منظور نمودن ذخاير فني در حساب هاي شرکت بيمه است. شرکت بيمه اتکايي امين ذخيره خسارات معوق را طوري محاسبه و لحاظ مي نمايد که منافع طرف هاي قراردادي خود يعني بيمه گران مستقيم را در بالاترين مرتبه اولويت قرار دهد.

  • توضيح اينکه اين شرکت با در نظر گرفتن IBNR(خساراتي که محقق شده لکن  گزارش نشده است) به ميزان 45 درصد که در حدود 15 برابر بيش از ميزاني است که اکثريت قريب به اتفاق شرکت هاي بيمه لحاظ مي نمايند سطح توانگري مالي خود را در راستاي ايفاي تعهدات و مشارکت در جبران خسارات بالا برده است. در صورت محاسبه ذخيره خسارت معوق با IBNR 3 درصد، ضريب خسارت از 98 درصد به 53 درصد کاهش مي يابد. تأکيد مي نمايد محاسبات ذخيره و منظور نمودن نرخ ارز نزديک به نرخ ارز بازار آزاد، در بازار بيمه کشور معمول نمي باشد و تنها اختصاص به شرکت بيمه اتکايي امين دارد.

  •  در نتيجه اعمال اين رويه اين شرکت از منظر توانگري مالي در ميان شرکت هاي بيمه مستقيم که داراي مجوز فعاليت اتکايي هستند و نيز ساير مؤسساتي که در بخش اتکايي صنعت بيمه فعال هستند داراي بالاترين رتبه توانگري مالي است. بر اين اساس ، هر شرکت بيمه اي که با بيمه اتکايي امين داراي مبادلات اتکايي است اطمينان کامل دارد که بيمه گر اتکايي منتخب هم از عهده ايفاي تعهدات خود در قبال خسارات ريسک هاي واگذار شده برخواهد آمد و هم در سريع ترين زمان ممکن ( که فاکتور بسيار مهمي در فضاي کسب و کار بيمه است) در اين خصوص اقدام مي نمايد.

  • بديهي است در صورت عدم توجه  به معيارها و اصولي از قبيل مسئوليت پذيري و پاسخگويي و برخورداري از حد اعلاي توانگري مالي که فلسفه وجودي يک شرکت بيمه اتکايي است ، اين شرکت نيز مي تواند طبق رويه معمول بازار بيمه کشور با ترفندهاي گوناگون ذخاير فني مربوط به خسارات معوق را براساس حداقل ها محاسبه و از اين طريق هزينه هاي خود را در ابعاد قابل توجهي کاهش و ابعاد سودآوري خود را افزايش دهد.

  • همچنین با توجه به اینکه ذخیره خسارت معوق برآوردی از تعهدات آتی شرکت می باشد، بيمه اتکايي امين بعنوان تنها شرکت بيمه ايران به جهت تطبیق با نوسانات بازار ارز اقدام به محاسبه ذخیره خسارتهای معوق ارزی در شش ماهه سال مالی منتهی به 29/12/1396 با نرخ برابری دلار معادل 47،000 ریال  و در نه ماهه منتهی به 31/03/1397 با نرخ برابری یورو معادل 80،000 ریال نموده است. بدين ترتيب ذخیره خسارت معوق در شش ماهه منتهی به 29/12/1396 و نه ماهه منتهی به 31/03/1397 به ترتیب بیش از 3 برابر و 7/2 برابر حق بیمه قبولی می باشد که این امر نشانگر توانایی بالای شرکت در ایفای تعهدات آتی خواهد بود.
  •    چاپ و انتشار توضيحات فوق موجب امتنان خواهد بود.

 

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود