امروز: جمعه، 28 تیر 1398
05/24 1397


گروه بازار پول - سکه، ارز، سپرده بانکی و مسکن در سال های اخیر رقبای بی بدیلی برای یکدیگر بوده اند اما چه شد ارز در ترکیه به عاملی برای وفاق ملی تبدیل می شود و در کشور ما مسابقه ای برای احتکار! 


سکه ، ارز ، سپرده بانکی و مسکن در سال های اخیر رقبای بی بدیلی برای یکدیگر بوده اند و روند نگاری هریک از این شاخص ها در برهه زمانی مختلف نشان می دهد که در طی چند سال اخیر بازارهای بورس و ارز بیشترين نوسانات قیمتی را تجربه کرده اند. در بازار طلا نیز تلاطماتی وجود داشته، اما بازار مسكن در شهر تهران و ديگر شهرها از آرامش نسبی برخوردار بوده است. هرچند در سال 1395 تا حدودی با افزايش قیمت مواجه شده است. 


چنانچه بخواهیم میانگین نرخ رشد سالانه شاخصهای فوق را در دهه های مختلف با يكديگر مقايسه کنیم، روند رشدها به اين صورت خواهد بود:

با نرخ ارز، میانگین نرخ رشد سالانه در دهه 70 ، حدود 19 درصد و در دهه 80 ، حدود 4 درصد بوده است.


میانگین نرخ رشد سالانه سكه در دهه 70 حدود 17 و دهه 80 ، حدود 26 درصد بوده است.


شاخص بورس در دهه 70 ، میانگین نرخ رشد سالانه حدود 23 درصد و در دهه 80 رشدسالانه حدود 21 درصد را تجربه کرده است.


قیمت مسكن در شهرهای منتخب، میانگین نرخ رشد سالانه در دهه 70 حدود 20 و دردهه 80 حدود 29 درصد بوده است.

همچنین متوسط نرخ رشد قیمت مسكن در شهر تهران برای دهههای 70 و 80 به ترتیب معادل 19 و 23درصد اتفاق افتاده است.


بیشترين نرخ رشد دهه 80 مربوط به قیمت مسكن و کمترين نرخ رشد به دلیل کنترل بازار ارز توسط دولت با پشتوانه درآمدهای نفتی، مربوط به نرخ ارز بوده است و شاخص بورس بیشترين نوسانات را طی دهه های اخیر تجربه کرده است.


در اين سال 1391 بازار ارز با 116 درصد رشد در بالاترين سطح و مسكن مناطق شهری با 30 درصد رشد در کمترين سطح قرار گرفته است. در سال 91 جهش نرخ ارز و افزايش شديد قیمتی در بازار طلا اتفاق افتاده و بخش قابل ملاحظه ای از سرمايه ها و نقدينگی در دست مردم جذب اين دو بازار شد.


پس از سال 1391 هر چند قیمت در بازار ارز همچنان افزايش يافته اما کاهش شديد در رشد را تجربه کرده است، بدين ترتیب در سال 1395 قیمت ارز از رشد 5.3 درصدی برخوردار بوده است. نرخ رشد قیمت سكه نیز در سالهای پس از 1391 به شدت کاهش يافته و درسالهای 93 و 94 رشد منفی در قیمت سكه و طلا اتفاق افتاده ولی در سال 1395 به دلیل افزايش قیمت جهانی طلا، قیمت سكه با رشد بیش از 18 درصدی مواجه شده است.


رشد قیمت مسكن در شهرهای منتخب در سال 1394 به کمترين میزان رسیده ولی در سال 1395 با افزايش مواجه شده است. نرخ رشد قیمت مسكن در شهر تهران نیز تا سال 1394 از روند کاهشی برخوردار بوده اما در سال 1395 با افزايش نسبتا اندکی (حدود 6 درصد)مواجه شده است .

در سال 1396 نرخ رشد ارز، سكه و شاخص بورس نسبت به سال 1395 به ترتیب معادل 11.3 ،21 و 24.7 درصد بوده است. همچنین نرخ رشد قیمت مسكن در شهرهای منتخب در 5 ماهه اول سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.6 درصد بوده است (لازم به توضیح است اطلاعات مربوط به کل سال در شهرهای منتخب منتشر نشده است). در شهر تهران میانگین قیمت يك متر مربع مسكن در سال 96 نسبت به سال 13 حدود 10.8 درصد رشد داشته است. بنابراين مشاهده میشود که در بازه زمانی ياد شده قیمت طلا دارای بالاترين رشد و قیمت مسكن دارای کمترين نرخ رشد بوده است.در سه ماهه اول سال 1397 نرخ رشد ارز، سكه و شاخص بورس نسبت به سه ماهه اول سال 96 به ترتیب معادل 48، 33 و 38.3 درصد بوده است.

در شهر تهران میانگین قیمت يك متر مربع مسكن در سه ماهه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 34 درصد رشد داشته است.

بنابراين مشاهده میشود که در بازه زمانی ياد شده ارز دارای بالاترين رشد و سكه دارای کمترين نرخ رشد بوده است (البته اين نكته شايان توجه است که سكه براساس قیمت سكه های طرح قديم ارزيابی شده است اما رشد سكه طرح جديد بیشتر از اين عدد بوده است).


بازار بورس در سال 1392 از وضعیت بسیار خوبی برخوردار بوده و شاخص بورس رشد قابل توجهی نسبت به سال 1391 داشته است، در سال1393 ، با افت اين شاخص، رشد منفی در بازار تجربه شده است. وضعیت بازار بورس در سال 1394 نسبتا مطلوب بوده و از رشد مثبتی برخوردار بوده ولی در سال 1395 رشد شاخص بورس با کاهش 3.7 درصدی مواجه شده است. با وجود کاهش شاخص سهام در سال 1395 ، تعداد، ارزش سهام معامله شده در بازار سرمايه، دارای نرخ رشد 13 درصدی بوده است. در پايان اسفند ماه سال 1396 شاخص بورس نسبت به اسفند ماه سال قبل 24.7 درصد رشد داشته است.

 


 تعداد سهام معامله شده و ارزش سهام معامله شده در سال 96 نسبت به سال 95 به ترتیب از رشد 2 و 1 ،درصدی برخوردار بوده اند. در پايان خرداد ماه سال 97 ، شاخص کل بورس به 108873 رسیده که نسبت به 31 خرداد 96 ، بیش از 38 درصد رشد داشته است. در سه ماهه اول سال 97 حدود 58555 میلیون سهم در بازار بورس معامله شده که نسبت به سه ماهه اول 96 ، حدود 6 درصد رشد داشته است. همچنین ارزش سهام معامله شده در مدت زمان مورد اشاره 156957 میلیارد ريال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 10 درصد رشد داشته است.

 

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود