امروز: پنجشنبه، 27 دی 1397
01/28 1397

 گروه بازار پول -رقابت  براي بانکهاي بين المللی، در بازار آسيا - اقيانوسيه در حال دشوار شدن است. این بانکها از طرفی در کشورهاي مادر خود با فشار زیاد قانونگذاران و سياستگذاران براي حفظ سرمایه خود و ریسک گریزي مواجه هستند و از طرف دیگر باید با چالش جدیدي که بانکهاي آسيایی در حال فراهم کردن هستند، مقابله کنند.


به دليل رونق قابل ملاحظه در اعطاي وام داخلی و فرامرزي، اعطاي خطوط اعتباري در منطقه خارج از ژاپن از  8.7 هزار ميليارد دلار از دهه گذشته به بيش از 26 هزار ميليارد دلار تا سال گذشته ميلادي رسيده است. در این بين بانکهاي چينی بهترین عملکرد را از خود نشان دادند و ارزش اعطاي اعتبار آنها با نرخ متوسط رشد ساليانه 17 درصدي به 17.6 هزار ميليارد دلار رسيده است. همين امر باعث کاهش قابل توجه ارزش بازار بازیگران خارجی شده است.

 

بخشی از این کاهش حضور بانکهاي بين الللمی ناشی از بحران مالی جهانی در دهه اخير است که باعث شد تا برخی بانکها همچون HSBC اقدام به کاهش حضور خود در سطح بانکداري خرد کنند و برخی دیگر از بانکها همچون گلدمند ساکس، به صورت کامل سهام خود را در بانکهاي محلی به فروش برسانند. بانکهاي اروپایی در این بين بيشترین افت حضور را داشتند به صورتی که سهم آنها از اعطاي وامهاي فرامرزي در منطقه از 36 درصد در سال 2007 به 22 درصد در سال 2017 کاهش یافته است.


اما بانکهاي آسيایی با استفاده از ابزارهایی همچون دسترسی به ميزان بالایی از سپرده و همچنين تامين مالی ارزان قيمت بر حسب دلار آمریکا، توانستند که وضعيت خود را بسيار تقویت کنند و به بازیگران قدرتمندي در این منطقه تبدیل شوند. بانکهاي آسيایی همچنين تمایل ریسک پذیري بيشتري را بر خلاف همتایان غربی خود دارند. در زمينه نرخ بهره از سخاوت بيشتري برخوردارند، پيش دریافت کارمزدي کمتري دارند و قراردادهاي بهتري را در زمينه اعطاي اعتبار، ارائه می دهند.


 

براي مثال بانکهاي چينی تا لوریج 8 به موسسات سهامی خصوصی نسبت به EBITDA آنها وام ارائه میکنند در حالی که بسياري از بانکهاي غربی با لحاظ ملاحظات ریسک و قانونی، نسبت لوریج بيش از 4 را ارائه نمی دهند. هر چند نباید فراموش کرد که بسياري از بانکهاي بزرگ این منطقه از پشتيبانی دولتی برخوردار هستند و احتمالا در صورت وقوع یک بحران، پشتيبانی مالی دولتی چندان دور از دسترس نخواهد بود. همچنين این بانکها با قرض گيرندگان محلی از آشنایی بيشتري برخوردار هستند و در نتيجه می توانند فرآیندهاي خود را با سرعت بيشتري انجام دهند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود