امروز: جمعه، 23 آذر 1397
11/11 1396

گروه بازار پول - سازمان اداری استخدامی پست «قائم مقام» در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را حذف کرده است .

بر اساس نامه ای که اخیرا صفدری معاون سازمان اداری استخدامی به تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی ارسال داشته و جنبه عمومی و فراگیر برای همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دارد، آمده است:‌ نظر به اینکه به موجب بندهای ج و د ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری سازماندهی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با احتساب بالاترین مقام اجرایی دستگاه حداکثر در 4 سطح پیش‌بینی شده است که سطح دوم آن معاون وزیر یا معاون رئیس سازمان است و پیش‌بینی سطح دیگری به عنوان (قائم‌مقام) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منطبق با قانون نبوده و مغایر با اصل تناسب مسئولیت و اختیار می‌باشد و با توجه به تأکید رئیس جمهور در خصوص حذف پست‌های سازمانی با عنوان قائم‌مقام در ساختار دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌دارد.

پست سازمانی شماره 7 تحت عنوان قائم‌مقام هماهنگی در امور مالیاتی از مجموعه ساختار تفصیلی آن سازمان حذف می‌‌گردد بدیهی است ادامه اشتغال افراد در پست سازمانی قائم‌مقام و همچنین صدور احکام انتصاب با این عنوان به کارکنان آن سازمان و نیز پرداخت هرگونه وجهی بابت اشتغال در پست یا با عنوان مذکور از تاریخ وصول این نامه فاقد اعتبار می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ذیل خود سازمان ها و شرکت هایی را به عنوان مجموعه های تابعه دارد . هرچند که وزیر اقتصاد قائم مقام ندارد اما در سازمان های تابعه و  در سازمان امور مالیاتی محمد قاسم پناهی  به عنوان قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور فعالیت دارد . سازمان خصوصی سازی نیز دارای قائم مقام نمی باشد اما در بیمه مرکزی پرویز خسروشاهی قائم مقام است .

در ساختار بیمه مرکزی آمده

ماده ۱۸- هيات عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود.

ماده ۱۹- رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند.

ماده ۲۰- رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۲۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي باشد.

ماده ۲۲- وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است:

الف - نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن

ب - نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني

ج - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان

د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي

هـ - تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه

ماده ۲۳- در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود.

در سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی عبدالمجید شهیدی بنجار قائم مقام سازمان است.

سید جمال فرج الله حسینی نیز قائم مقام سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.

در بانک مرکزی نیز اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل است.

در بخش وظایف و اختیارات ‌هیات عامل بانک مرکزی آمده است که

الف- رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده دار کلیه امور بانک به استثنای وظایفی است که به موجب قانون پولی و بانکی و اصلاحیه‌های بعدی به عهده ارکان بانک گذارده شده است. همچنین وی مسوول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آن‌ می‌باشد. رییس‌کل بانک نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل‌ است.

رییس‌کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب ‌هیات دولت تعیین‌ می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت ۵ روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید.

ب‌- قائم‌مقام رییس‌کل بانک به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تائید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب ‌هیات دولت تعیین‌ می‌شود. اختیارات قائم‌مقام از طرف رییس‌کل بانک تعیین‌ می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت وی، قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات رییس‌کل‌ می‌باشد.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود