امروز: شنبه، 24 آذر 1397
11/7 1396

گروه بازارپول - بالاخره بانک مرکزی تصمیم گرفته است که مجوز برگزاری برخی از بانک ها را با شروطی صادر کند .

یکی از مهمترین آیتم هایی که در اکثر بانک ها به عنوان شرط برگزاری مجمع قابل مشاهده است بحث ذخایر خسارت های معوق است .

این در حالی است که صندوق بين المللی پول به تازگی اعلام کرد که به خاطر عدم ثبات نظام مالی ایران دولت این کشور باید به طور اضطراري به دنبال بازسازي و تغيير ساختار بانک ها و موسسات مالی باشد.


رئيس کار گروه اعزامی صندوق بين المللی پول به ایران تاکيد کرده است که سيستم مالی و بانکی ایران باید به سرعت اصلاح و البته تقویت شود و در این زمينه باید به صورت اضطراري اقداماتی صورت بگيرد. کاتریونا پيورفيلد، رئيس کار گروه صندوق بين المللی پول در ماه جاري ميلادي با مقامات دولت ایران درباره مسائل اقتصادي گفتگو کرده است و به نظر وي نظام بانکی ایران هر چه سریعتر باید اصلاح شود .


ابهام در مورد آینده برجام بسياري از بانک ها و شرکت هاي خارجی را براي سرمایه گذاري در ایران مردد کرده و به نظر می رسد اگر مشکلات موجود در نظام بانکی کشور مرتفع نشود، می تواند بر روند تبادلات بانکی بين بانک هاي کشور و سایر کشورها تاثير منفی بگذارد.

مطالعه صورت هاي مالی بانک ها نشان می دهد که تعدادي از بانک هاي کشور با مشکلاتی نظير زیان دهی، مطالبات معوق وصول نشده، عدم پوشش سودهاي پيش بينی شده و .... مواجه اند و حتی تعدادي از بانک هاي بزرگ کشور نيز به دليل عدم شفافيت در صورت هاي مالی بيش از یک سال است که با توقف نماد در بورس روبرو بوده و این نيز بر مشکلات آن ها افزوده است . آن چه مسلم است این که با توجه به شرایط پيش آمده و اضطراري که در بحث اصلاح نظام بانکی و تغيير ساختار بانک ها به وجود آمده، بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر و بانک ها به عنوان اجزا تشکيل دهنده نظام بانکی باید به سمتی پيش بروند که بتوانند خود رادر قالب استانداردهاي جهانی گنجانده و از وضعيتی که با آن مواجه هستند، نجات یابند.


می توان گفت یکی از اصلی ترین مسائلی که بانک هاي کشور در یک سال اخير با آن درگيرند؛ اجرا و پياده سازي استاندارد بين المللی گزارشگري مالی (IFRS) است. اجراي این قانون برخی بانک ها را با چالش روبرو کرده و هنوز نهاد ناظر و سياست گذار نظام بانکی نتوانسته براي پياده سازي آن به صورت یکپارچه تدابيري اندیشيده و آن را عملی کند .

همچنين به خاطر مشکلات مالی که بانک ها را در تنگنا قرار داده، به نظر می رسد که کاهش هزینه ها هم می تواند راهکاري براي خروج از بحران باشد اما مشاهده می شود که برخی از بانک هاي بزرگ ایران به خاطر وجود شعب زیاد و تعداد بالاي کارمند، با هزینه اداري رو به رشد مواجه هستند و با توجه به این که در شرایط کنونی دنيا به سمت الکترونيکی شدن نظام بانکی پيش می رود، وجود این تعداد شعبه و کارمند در بسياري از بانک ها چندان توجيه پذیر نيست.

یکی دیگر از مسائلی که بانک ها را از بحران کنونی نجات خواهد داد، افزایش سرمایه است اما این که بانک ها در شرایط کنونی اقتصادي و با توجه به کمبود منابع تامين مالی چگونه می توانند سرمایه خود را افزایش دهند، جاي بحث دارد .بحث مدیریت بانک ها یکی دیگر از مباحث حائذ اهمیت در این زمینه است . در روزهای گذشته سکان دار برخی از بانک ها تغییر کرده اند و یکی از این سکان داران نیز استعفا کرده است.


بسیاری از کارشناسان مدیریت ناکارآمد در نظام بانکی را اصلی ترین دلیل مشکلات فعلی بانک ها می دانند که برای حل این معضل باید از نهاد ناظر انتظار دقت داشت.

صورت هاي مالی 17 بانک بورسی کشور از نظر سرمایه، دارایی، جمع هزینه ها، هزینه هاي مطالبات مشکوک الوصول، هزینه هاي اداري و تعداد شعب بررسی شده و طبق بررسی هاي به عمل آمده، از ميان این بانک ها بانک صادرات با 57 هزار و 800 ميليارد ریال سرمایه از نظر ميزان سرمایه، بزرگ ترین بانک کشور محسوب می شود و پس از آن بانک پاسارگاد با 50 هزار و 400 ميليارد ریال و بانک ملت با 50هزار ميليارد ریال سرمایه در رده دوم و سوم قرار دارند.


همچنين از نظر تعداد شعب نيز بانک صادرات با داشتن 3016 شعبه در جایگاه نخست قرار داشته و بانک هاي تجارت با 2144 شعبه و ملت با 1577 شعبه در جایگاه هاي دوم و سوم قرار گرفتند .


گفتنی است بررسی هزینه هاي اداري بانک ها نيز حکایت از این موضوع دارد که بانک ملت با هزینه اداري 49 هزار و 218 ميليارد ریالی در بالاي ليست قرار گرفته و بانک هاي صادرات با 33 هزار و 88 ميليارد ریال و بانک تجارت با 20 هزار و 938 ميليارد ریال هزینه اداري در رده هاي بعدي قرار دارند .


بررسی آمارهای مالی نشان می دهد که از 17 بانک مورد بررسی، در 6 بانک هزینه اداري و هزینه هاي مربوط به کارکنان بيش از 50 درصد هزینه هاي کل بانک را در بر می گيرد. این بانک ها عبارتند از پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، سينا، کارآفرین و ایران زمين .


مورد قابل توجه دیگري که در صورت هاي مالی بانک ها وجود دارد، ميزان هزینه هاي مطالبات مشکوک الوصول است که این بخش هم هزینه هایی را به سيستم بانکی تحميل می کند و از ميان بانک هاي مورد بررسی بانک صادرات با متحمل شدن 13 هزار و 737 ميليارد ریال هزینه در این بخش و بانک قوامين با هزینه 8 هزار و 84 ميليارد ریال جایگاه حائذ اهمیتی دارند.


بانک

نسبت هزینه مشکوک الوصول به سرمایه

نسبت جمع دارایی به سرمایه

نسبت جمع هزینه به سرمایه

صادرات

24درصد

2568درصد

138 درصد

پاسارگاد

6 درصد

1192 درصد

29 درصد

ملت

9 درصد

4 درصد

166 درصد

تجارت

34 درصد

2644 درصد

119 درصد

پارسیان

9 درصد

2799 درصد

60 درصد

آینده

21 درصد

4942 درصد

361 درصد

اقتصاد نوین

22 درصد

3033 درصد

94 درصد

انصار

13 درصد

2253 درصد

59 درصد

سینا

7 درصد

1724 درصد

22 درصد

کارآفرین

12 درصد

1791 درصد

45 درصد

قوامین

101 درصد

8068 درصد

159 درصد

دی

7 درصد

3277 درصد

15 درصد

گردشگری

60 درصد

3001 درصد

171 درصد

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود