امروز: چهارشنبه، 19 بهمن 1401
02/24 1401

 

گروه بازار پول - صورت های مالی بانک دی هنوز منتشر نشده است.

بانک دي بر اساس صورتهاي مالی سالانه منتهی به 29/12/1397 براي سومين سال متوالی مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شد که طبق ماده 42 "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران " موضوع به منظور تصميم گيري جهت اعطا مهلت یا لغو پذیرش به هيئت پذیرش ارجاع شد. هيئت پذیرش فرابورس ایران بر اساس ظرفيتهاي موجود در دستورالعمل اقدام به اعطاي مهلت به ناشر جهت انجام برنامه هاي خود وخروج از شمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کرد.


صورت هاي مالی سال مالی منتهی به اسفند 1398 در شرایطی در مهر ماه 1399 منتشر شد که شرکت از شمول ماده مذکورخارج  نشده، . با توجه به اتمام مهلت هاي قابل اعطا به ناشر توسط هيئت پذیرش فرابورس ایران به موجب مفاد ماده 42"دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "، هيئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اختيارتصميم گيري در خصوص اعطاي فرصت بيشتر به ناشر جهت خروج از شمول ماده 141 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به هيئت پذیرش فرابورس ایران تفویض کرد و آن هيئت اقدام به اعطاي فرصت به ناشر تا تاریخ 31 تیر 1400 جهت ارایه صورت هاي مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1399 کرد .


با توجه به عدم ارائه صورت هاي مالی طی زمان مقرر در این مقطع هيئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به اعطاي فرصت تا تاریخ 30/07/1400( با توجه به مهلت زمانی مقرر در رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش) جهت ارائه صورت هاي مالی مذکور کرد. لذا پس از پایان مهلت اعطا شده و عدم ارائه صورت هاي مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1399 به دليل عدم تایيد از جانب بانک مرکزي با توجه به نحوه شناسایی سود ناشی از فروش سرمایه گذاریهاي غير بانکی در بخش سود مشاع و درخواست بانک مذکور مبنی بر اعطاي مهلت جهت ارائه، ضمن تعليق نماد معاملاتی به دليل عدم ارائه صورت هاي مالی فوق الذکر مطابق با بند 4 ماده 41 مکرر"دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "، هيئت مدیره سازمان بورس اقدام به تمدید فرصت اعطا شده به ناشر تا تاریخ 29/12/1400 جهت ارائه صورت هاي مالی به منظور بررسی شمول ماده 141 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت کرده که تا به امروز بانک گزارش درخواستی را ارائه نکرده است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود