امروز: پنج شنبه، 13 بهمن 1401
01/17 1401


گروه بازارپول -برای سال جاری، افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده معافیت مالیاتی دریافت کرد.

 

پیرو تصويب قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 در مورد معافیت مالیاتی انجام افزايش سرمايه از محل سود تقسیم نشده را به شرح زير به استحضار می رساند:

«به منظور تشويق سرمايه گذاری در شرکتهای پذيرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزايش سرمايه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ايجاد فرصت های جديد شغلی در سال 1401 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمايه انتقال می يابد( موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفند 1366) مشمول نرخ صفر مالیاتی است».

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود