امروز: یکشنبه، 7 خرداد 1402
09/28 1400

گروه بازارپول - فارغ از اینکه وزیر اقتصاد در چه مرحله ای از استیضاح قرار دارد و یا اساسا مجلس قصد استیضاح او را دارد یا خیر بازده عملکرد یک وزیر را در این مدت کوتاه نمی سنجند.

اما احسان خاندوزی وزیر جوانی است که برای اولین بار توانست شفافیت را  به عملکرد مالی شرکت های دولتی تحمیل کند، سنجه ای که وزرای پیش کسوت پیشین، قدرت اجرای آنرا نداشتند.

هرچند تعلل خاندوزی در صدور احکام جدید سازمان های تاثیر گذار زیر مجموعه را شاید بتوان زیر ذره بین قرار داد اما اتکا به رفتارهای مدیریتی صبورانه او می تواند تا حدودی خسارت های ناشی از افزایش ریسک بی ثباتی در نظام مدیریتی سازمان های بزرگ را جبران کند.


احسان خاندوزی با آغاز به کارش دو انتصاب در مدیریت امور ارتباطات خود انجام داده است. حالا امروز گمانه زنی هایی در خصوص استیضاح وی مطرح است . این گمانه زنی ها که دائما از سوی رسانه های رسمی و غیر رسمی تائید و تکذیب می شود فارغ از اینکه چه کسانی پشت جریان سازی آن هستند، می تواند اقتدار مدیریتی سکان دار نظام اقتصادی کشور را تا حدودی مورد فرسایش قراردهد.


اما چه شد که خاندوزی چندی پیش رئیس مرکز ارتباطی خود را تغییر داد؟ آن زمان هم زمزمه های نقد عملکرد وزیر تازه به وزارت رسیده تمرکز دستگاه تصمیم ساز اقتصادی را از جریان اصلی ماموریت منحرف می ساخت. بر همین اساس وزیر در باور اینکه ضعف عملکرد حوزه ارتباطی عامل ایجاد چنین بحران هایی است، دست به تغییرات زد. اما به نظر می رسد که وزیر اقتصاد با ایجاد یک حلقه ارتباطی در سایه، نه تنها کارکردهای دستگاه اصلی را کم رنگ کرده بلکه با موازی سازی غیر راهبردی، هم انرژی های سازمانی خود را به هدر می دهد و هم با ایجاد حفره های پخش مسئولیت از اثر بخشی مطلوب ارتباطی فاصله گرفته است.


او به تازگی دو عضو از هیات مدیره های بیمه ایران معین و صندوق بازنشستگی بانک ها را به عنوان مشاوران غیر رسمی وارد حلقه مشورتی خود کرده است. فارغ از اینکه احتمالا جواب درستی از عملکرد آن اعضا در دوران مدیریت های ارتباطی آنان داشته باشد.


حال یک وزارت خانه با دو تفکر در تصمیم سازی ارتباطی قرار است به خنثی کردن جریان سازی های انحراف بپردازند.

 حوزه اول حوزه مشاورین که از مسئولیت سازمانی کم تری برخوردار است و نسبت به پیامدهای تصمیم سازی کمتر پاسخ گو و حوزه دوم حوزه امور ارتباطات که هم مسئولیت سازمانی دارد و هم پاسخ گویی به سطوح بالادستی. بنابراین جمع این دو نمی تواند سازمان را در مواجه با بحران های این چنین بیمه کند.

تعالیم مدیریتی بر تمرکز، تمایز و کاهش هزینه به منظور افزایش اثربخشی همواره تاکید داشته است.


این اقدام وزیر تمرکز حوزه ارتباطی مسئول را بر هم زده، تمایز و قدرت خلاقیت سازمانی را به واسطه پخش مسئولیت ها از سازمان ارتباطی خود گرفته و هم با افزایش هزینه های مادی و معنوی انگیزه های تعالی سازمانی را خفه کرده است.


از سوی دیگر به واسطه اینکه حلقه مشورتی اعضا هیات مدیره برخی سازمان ها هستند و در چند حوزه دارای مسئولیت، طبیعتا از کارایی لازم در سازمان های مرتبط دیگر برخوردار نیستند.

بنابراین به نظر می رسد احسان خاندوزی بازهم نتوانسته است در حوزه ارتباطی دست به خلاقیت مدیریتی بزند. لذا پیشنهاد می شود با بکارگیری راهبرد هرس مدیریتی امکان ایجاد تمرکز و نمو را به سازمان خود بازگرداند، چراکه یکی از دلایل زمزمه های استیضاح و یا تکذیب آن ثمره همین مسئولیت پراکنی هاست.


از سوی دیگر اگر احسان خاندوزی بتواند تمرکز را به نظام تصمیم سازی خود بازگرداند و صدور احکام جدید  را در دستور کار خود قرار دهد با کاهش تقابل دافعه ها وجاذبه های مدیریتی، هم امید را به سازمان های تابعه باز می گرداند و هم پادزهری مناسب برای جلوگیری از پخش ویروس کانی بالیسم در وزارت خانه خواهد داشت.

به عنوان کلام آخر آقای خاندوزی تا حوزه ارتباطی را سامان ندهید بحران مدیریتی سایه به سایه با شماست، از تعارفات دست بردارید و پند این رسانه کوچک را بپذیرید.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود