امروز: چهارشنبه، 7 آبان 1399
07/24 1398

 گروه سایبان - قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران در ماده 13 و در بند الف تاکید دارد که تأمین صددرصد  هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مكمل و بیمه خاص (خدماتی كه مشمول قوانین بیمه همگانی و تكمیلی نمیگردند)خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان برعهده دولت بوده و اعتبارات آن هرساله در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد.
تبصره 1 – كلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابالغی نسبت به تأمین و پرداخت كسورات بیمه درمانی همگانی و مكمل سهم كاركنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمایند.
تبصره 2 - شركتهای دولتی، نهادها، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت كسورات بیمه درمانی همگانی و مكمل سهم ایثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمایند.
بر این اساس هرچند که بیمه درمانی جامعه ایثارگری در بخش بیمه های درمان تکمیلی از سوی بیمه دی در سال های اخیر راهبری می شود اما اعتبار آن از سوی دولت تخصیص می یابد و بنیاد شهید تقریبا نقش کارپرداز این پروژه را برای ایثارگران دارد. بررسی ها نشان میدهد که ارزش قرارداد بنیاد شهید با بیمه دی برای ارائه 25 ماه خدمات درمان تکملیلی 5100 میلیارد تومان است و تاکنون 3200میلیارد تومان از این وجوه پرداخت شده است.
این در حالی است که بدهی دولت از محل این قرارداد به تازگی به 1900 میلیارد تومان رسیده است و عدم تزریق منابع مالی یعنی کاهش توان واسطه ها در ارائه خدمات.
بالغ بر 1.700.000 هزار نفر از خانواده ایثارگران تحت پوشش این بیمه نامه هستند و رایزنی های دولت برای خارج کردن شاغلین از این قرارداد و تحت پوشش قراردادن آنها در سازمان های اشتغالی در سال گذشته راه به جایی نبرد.
حالا دولت مانده و یک قرارداد بزرگ که به تازگی 200 میلیارد تومان از مطالباتش را پرداخت کرده است.
برگزاری مناقصه این قرارداد بزرگ بیمه ای نزدیک است و باید دید در سال جدید نیز بیمه دی به خوبی از عهده قرارداد دوسال گذشته آن برآمده می تواند در سال جاری نیز آن را به دست آورد. قرارداد بیمه درمان تکمیلی ایثارگران برای این شرکت بسیار حیاتی است و بالغ بر 90 درصد پرتفوی آن را تشکیل می دهد، اما ماندگاری این پرونده در بیمه دی به مستند سازی فرآیندهای بیمه ای این پرتفوی بزرگ کمک کرده است و مسلما استمرار آن می تواند به تکمیل آن و تکامل زیرساخت های مورد نیاز کمک کند.
هرچند که این قرارداد در سال های گذشته در اختیار بیمه ایران قرارداشت و برخی بر این باور بودند که بیمه دی از اجرای آن ناتوان است اما مدیران بنیاد شهید به تازگی در جلسه ای با مدیران این شرکت از نحوه عملکرد بیمه دی ابراز رضایت کرده اند. مسلما مستند سازی اجرای این پروژه در بیمه دی در سال های اخیر به روند ارائه خدمات در سال های آینده کمک خواهد کرد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود